Miejsce montażu urządzenia należy zaplanować możliwie wcześnie (najlepiej już na etapie projektu obiektu), biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • Ergonomię użytkowania – tablet powinien znajdować się w miejscu łatwo dostępnym i nie może kolidować z wyposażeniem pomieszczenia. Wysokość montażu powinna być nieco wyższa, niż w przypadku zwykłych łączników, by ułatwić odczyt wyświetlanych informacji – na ogół dobrze sprawdza się umieszczenie środka tabletu na wysokości 140-150 cm ponad podłogą. Możliwa jest zarówno pozioma, jak i pionowa orientacja tabletu – w zależności od wymogów aplikacji.
  • Materiał ściany – puszka podtynkowa zagłębia się w ścianę na 50 mm, co wyklucza montaż w miejscu, w którym płytko pod powierzchnią prowadzone są instalacje np. hydrauliczne. Materiał konstrukcyjny ściany powinien umożliwiać wycięcie w niej otworu i trwałe umocowanie puszki podtynkowej.
  • Łączność – ponieważ tablet łączy się z lokalną siecią komputerową drogą radiową (w protokole 802.11a/b/g/n/ac), należy wybrać miejsce, zapewniające dobre pokrycie sygnałem WiFi, ewentualnie rozważyć instalację punktu dostępowego WiFi w zasięgu tabletu.
  • Okablowanie – do zasilacza, wbudowanego w puszkę podtynkową, należy doprowadzić kabel zasilający z rozdzielnicy, o przekroju żył nie mniejszym, niż 0.75 mm² i nie większym, niż 2.5 mm² (ze względu na wielkość zacisków śrubowych w zasilaczu). Optymalny byłby kabel YDYp 2×1 mm². W puszce podtynkowej znajdują się 4 osłabienia, umożliwiające wprowadzenie kabla z dowolnej strony. Do otworu, powstałego po wyłamaniu osłabienia, można wprowadzić rurę elektroinstalacyjną o średnicy 13 mm. Zasilanie urządzenia powinno być chronione w rozdzielnicy osobnym wyłącznikiem nad prądowym o wartości 10 A i charakterystyce B. Opcjonalnie do puszki podtynkowej doprowadzić można jedno parowy kabel z instalacji alarmowej, ponieważ urządzenie ma zdolność sygnalizowania wyjęcia tabletu, co może stanowić jedną z form zabezpieczenia antykradzieżowego tabletu.
  • Estetykę wnętrza – szeroki wybór kolorów kompozytów mineralnych, z których wykonana jest ramka ozdobna, pozwala na estetyczne dopasowanie urządzenia do wystroju pomieszczenia.