euFRAME jest zgodny z następującymi dyrektywami UE:

  • LVD 2014/35/EC
  • EMCD 2014/30/EC
  • RoHS 2011/65/EU