Ramkę ozdobną i tablet można przecierać miękką ściereczką bez użycia agresywnych detergentów. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować mokrej ściereczki, a tym bardziej strumienia wody. Zasilacz i pozostała część układu elektronicznego nie wymaga żadnej konserwacji.
Nie należy otwierać wewnętrznej obudowy zasilacza, a tym bardziej przeprowadzać w n im jakichkolwiek napraw. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez specjalistyczny zakład, wskazany p rzez producenta. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników.