Montaż puszki podtynkowej najlepiej przeprowadzić na wcześniejszym etapie budowy obiektu, np. po pracach tynkarskich, a przed wykończeniowymi. Znana jest już wówczas płaszczyzna zewnętrzna ściany, z którą z licowana będzie powierzchnia ekranu tabletu, natomiast eliminuje się zagrożenie zabrudzenia pomieszczenia podczas wycinania otworu w ścianie na puszkę podtynkową.
Montaż puszki podtynkowej najlepiej przeprowadzić na wcześniejszym etapie budowy obiektu, np. po pracach tynkarskich, a przed wykończeniowymi. Znana jest już wówczas płaszczyzna zewnętrzna ściany, z którą z licowana będzie powierzchnia ekranu tabletu, natomiast eliminuje się zagrożenie zabrudzenia pomieszczenia podczas wycinania otworu w ścianie na puszkę podtynkową. Po wybraniu odpowiedniego miejsca na montaż tabletu należy precyzyjnie wytrasować otwór, w którym mieścić się będzie puszka podtynkowa. W tym celu należy się posłużyć dostarczoną w zestawie maskownicą, która spełnia również rolę szablonu. Maskownicę należy przyłożyć do ściany, pamiętając o odpowiedniej orientacji (poziomej lub pionowej) i ustalić położenie przy pomocy poziomicy. Następnie wykorzystując szczeliny na obrzeżach maskownicy zaznaczyć cienkim ołówkiem lub nożem technicznym linie wzdłuż zewnętrznych krawędzi wszystkich szczelin
Obrysowanie zewnętrznych krawędzi maskownicy będzie natomiast przydatne przy późniejszym fazowaniu brzegu otworu. Po odjęciu maskownicy wystarczy połączyć zaznaczone linie w kształt prostokąta, by otrzymać kontur otworu. Narożniki prostokąta należy zaokrąglić łukami o promieniu 4 mm. Znając rozmiary otworu warto ponowie upewnić się, czy pod zaznaczonym obszarem nie kryją się instalacje – np. przy zastosowaniu wykrywacza metalu. Wykonując otwór należy szczególnie uważać, by nie uszkodzić prowadzonego pod tynkiem kabla zasilającego do tabletu. Znając przebieg kabla można zawczasu wyłamać z dogodnej strony jedno z osłabień w dnie puszki, przez które będzie można przeprowadzić kabel. Dalsze postępowanie zależy od rodzaju ściany.
Więcej informacji nt. instalacji opisano w instrukcji użytkownika.