Chcesz rozbudować już istniejący systemu inteligentnego budynku o nowe urządzenia. Do już działających urządzeń chcesz dodać nowe, np. do tej pory budynek wyposażony był w inteligentny system monitoringu i oświetlenia, a jest potrzeba dodania dodatkowych funkcjonalności.

Oczekujesz, że w budynku dodatkowo będzie instalacja sterowaniem bramą wjazdową i garażową, nawodnieniem czy nagłośnieniem. Nowy moduł FIBARO można łatwiej umieścić w centralce, gdzie wszystkie moduły są widoczne na szynie DIN w adapterach euFIX.

Dodatkowo, jeśli będzie potrzeba wyrejestrowania któregoś z modułów z centralki, zresetowania go lub ponownego włożenia – to wszystko odbywa się szybko i wygodnie.