Nasze Forum zacznie działać od poniedziałku, 14 grudnia 2020.
Najważniejsze informacje:

 

  • Forum jest prowadzone w języku angielskim. Chcemy zapewnić łatwą i skuteczną komunikację pomiędzy wszystkim instalatorami, użytkownikami i entuzjastami produktów Eutonomy i systemu FIBARO w Europie i na świecie.
  • Zarejestruj się, aby zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Rejestracja nie jest wymagana jeśli zamierzasz jedynie przeglądać treści zamieszczone na forum przez nas i innych użytkowników.
  • PRODUKTY: dla każdego z nich przeznaczyliśmy odrębną sekcję.
  • OPINIE/POMYSŁY: Wasze sugestie, pomysły i opinie są dla nas niezwykle cenne – prosimy o umieszczanie ich w przeznaczonych do tego sekcjach.