Łatwa rozbudowa instalacji inteligentnego domu.

Łatwa rozbudowa instalacji inteligentnego domu.

Chcesz rozbudować już istniejący systemu inteligentnego budynku o nowe urządzenia. Do już działających urządzeń chcesz dodać nowe, np. do tej pory budynek wyposażony był w inteligentny system monitoringu i oświetlenia, a jest...
Awaria? To nie problem. Sprawdź metody diagnozowania i naprawy.

Awaria? To nie problem. Sprawdź metody diagnozowania i naprawy.

Mocując moduły do zarządzania budynkiem obok siebie, z użyciem opasek zaciskowych, można napotkać problem, ponieważ złącza są niedostępne, opisy i naklejki są niewidoczne, moduły trudno ustawić w jednej osi (przekręcają się), znalezienie właściwego...