Łatwa rozbudowa instalacji inteligentnego domu.

Łatwa rozbudowa instalacji inteligentnego domu.

Chcesz rozbudować już istniejący systemu inteligentnego budynku o nowe urządzenia. Do już działających urządzeń chcesz dodać nowe, np. do tej pory budynek wyposażony był w inteligentny system monitoringu i oświetlenia, a jest...
Od razu widzisz, którym elementem systemu steruje dany moduł.

Od razu widzisz, którym elementem systemu steruje dany moduł.

Mocowanie modułów FIBARO za pomocą opasek zaciskowych ma wiele wad. Zawsze, kiedy jest potrzeba dotarcia do wybranego modułu, należy sprawdzić co najmniej kilka z nich, odwrócić i dopiero odczytać oznaczenie. To bywa uciążliwe....
Awaria? To nie problem. Sprawdź metody diagnozowania i naprawy.

Awaria? To nie problem. Sprawdź metody diagnozowania i naprawy.

Mocując moduły do zarządzania budynkiem obok siebie, z użyciem opasek zaciskowych, można napotkać problem, ponieważ złącza są niedostępne, opisy i naklejki są niewidoczne, moduły trudno ustawić w jednej osi (przekręcają się), znalezienie właściwego...