Sekretess och cookies policy


Sekretesspolicy och cookies policy för webbplatsen upprätthålls på domäner och underdomäner av eutonomy.com och tjänster som tillhandahålls av Eutonomy

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1. I det här dokumentet regleras webbplatsens sekretesspolicy och cookies-policy som underhålls på domäner och underdomäner på eutonomy.com och tjänster som tillhandahålls av Eutonomy (nedan kallad webbplatsen och tjänsterna). Eutonomy Sp. z o.o. Sp.K. ska utöva omhändertagande för att respektera webbplatsens användare. Genom att använda Eutonomy produkter, tjänster eller webbplatser accepterar du det sätt på vilket personuppgifter samlas in och används för de ändamål som beskrivs i det här dokumentet.
2. Det här dokumentet för webbsidor och tjänster är avsett att vara informativt vilket betyder att det inte är en källa till skyldigheter för tjänstemottagarna eller webbplatskunderna.
3. Administratören av de personuppgifter som samlas in via produkterna på webbplatsen och tjänsterna är Eutonomy Sp. z o.o. Sp.K. registrerad i Łódź, ul. Piotrkowska 121 / 3a; 90-430 Łódź, registrerad i domstolsregistret över domstolsregistret (KRS), som förvaras av distriktsdomstolen Łódź Śródmieście i Łódź, XX Kommersiella avdelningen för tingsrätten under nr: 0000614778, moms-ID: PL7252129926, e- postadress: office@eutonomy.com
4. Användarnas personuppgifter behandlas i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 (nedan kallad "lagen om skydd av personuppgifter"), lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster och lagen den 25 maj 2018 (nedan kallad "RODO")
5. Förvaltaren av personuppgifter ska noggrant utöva omhändertagande för att skydda användarnas rättigheter vars uppgifter behandlas och särskilt se till att uppgifterna är:
• bearbetas i enlighet med lagen,
• samlas för de ändamål som beskrivs i detta dokument som överensstämmer med lagen,
• Ej föremål för vidare bearbetning som är inkompatibel med ovan angivna syften,
• Faktiskt korrekt och korrekt i förhållande till syftet med vilka de behandlas,
• säkerställa tillräckligt,
• lagras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera de personer de avser men inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.
6. Eftersom administratören av personuppgifter tillhandahåller tjänster över hela världen och samarbetar med partners över hela världen kan tillgång till uppgifter från våra kunder vara tillgänglig för partner i regioner där lagar om insamling och användning av personuppgifter kan vara annorlunda än den europeiska lagstiftningen så man bör komma ihåg att personuppgifter kommer att överföras till andra länder, inklusive Amerikas förenta stater, och genom att lämna in dina personuppgifter som användarna samtycker till sådana överföringar.
Eutonomy Sp. z o.o. Sp.K. är medveten om bestämmelserna i Privacy Shield som utvecklats av USA: s handelsdepartement och Europeiska kommissionen för att ge företagen mekanismer för att följa EU: s dataskyddskrav vid överföring av personuppgifter från Europeiska unionen till Förenta staterna.

DOKUMENTETS SAMMANSÄTTNING OCH OMFATTNINGSOMRÅDE OCH DATA RECIPIENTERNA
1. I varje fall är syftet och omfattningen av de uppgifter som behandlas av administratören ett resultat av de åtgärder som tjänstemottagaren eller kunden har vidtagit när de använder tjänsterna, produkterna eller webbplatserna.
Listan över möjliga ändamål att samla personuppgifter från tjänstemottagare eller klienter av administratören inkluderar:
a. personalisera och justera våra hemautomatiseringstjänster och produkter.
b. Förbättrad kundservice kommer den inlämnade informationen att hjälpa oss att reagera mer effektivt på kundernas önskemål och behov och erbjuda stöd vid leverans av tjänster.
c. bearbetningsorder, garantianspråk och betalningar från våra användare, oberoende återförsäljare och distributörer.
d. lansera specialerbjudanden, tävlingar, recensioner och andra funktioner
e. utför marknadsundersökning om våra användare för att förbättra våra marknadsföringskampanjer och innehållet på våra webbplatser
f. telefonkontakt med kunderna för att diskutera de tjänster som kunderna använder, tillgång till ditt konto eller svar på förfrågningar och frågor
g. Andra ändamål om samtycke ges.
h. presentera affärer erbjuder
i. skicka nyhetsbrevet
j. slutförandet av kontraktet och tillhandahållande av tjänster till de personer till vilka de hänför sig
k. direkt marknadsföring av egna produkter eller tjänster från administratören.
2. Administratören kan behandla följande personuppgifter för tjänstemottagarna eller klienterna:
a. För- och efternamn,
b. Bostadsadress,
c. telefonnummer,
d. e-postadress,
e. IP-adress för den inköpta enheten
f. röst timbre (biometrisk data),
g. enhetens serienummer,
h. postnummer.
i. allmänna lokaliseringsdata (land, stad, region),
j. typer av enheter som används för att komma åt webbplatsen,
k. användarstatistik (t.ex. Tid för användning, antal aktiva användare),
3. Det kan vara nödvändigt att skicka in personuppgifterna ovan för att slutföra och slutföra ett försäljningsavtal eller ett elektroniskt tillhandahållande av tjänster via webbplatsavtal. I varje fall anges omfattningen av de data som krävs för att ingå ett avtal tidigare på webbplatsen och i webbsidans regler.
Administratören av personuppgifter föreskriver att de i enlighet med personuppgiftslagen får överlåta behandlingen av personuppgifter från användarna vars uppgifter de förvaltar till andra företag, så att de på ett korrekt sätt kan slutföra sina uppgifter avseende värd, administration, upprätthålla och hantera webbplatsen och tjänsterna samt att åtgärda och hantera omständigheterna kring förbjuden användning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt.

KOKOR OCH OPERATIONELLA DATA
1. Kakor är textfiler som sparas och lagras i minnet för den enhet som används för att bläddra bland webbplatser (t.ex. en persondator, anteckningsblock, surfplattform, handdator, mobiltelefon). När filerna är sparade ansluts en server eller servrar till dem för att få lämplig åtkomst.
2. Webbplatsen och Tjänsterna använder cookies med syftet med:
a. statistik,
b. Konfiguration av webbplats och tjänster - de tillåter att ställa in funktioner och tjänster på webbplatsen,
c. autentisering - de kan informera användaren om att de är inloggade så att webbplatsen kan visa lämplig information och funktioner.
d. analysera och undersöka användarnas beteenden - cookies möjliggör läsning av användarnas preferenser och genom analys av förbättring och utveckling av produkter och tjänster. Uppgiftsinsamling är anonym, utan att identifiera särskilda användare, såvida inte användaren loggar in i klientpanelen och inställningarna för deras terminal tillåter en sådan identifiering.
e. reklam - de möjliggör annonser som är mer intressanta för användarna och kan anpassas.
3. Genom att ändra inställningarna för den programvara som används för att bläddra på webbplatsen kan användarna definiera villkoren för lagring och åtkomst till cookies som används av denna webbplats, i synnerhet kan de välja att helt stänga av cookies.
4. Man bör komma ihåg att borttagning eller blockering av cookies kan leda till att vissa delar av den aktuella webbplatsen inte fungerar och visas som avsedda.
5. För att ändra inställningarna för cookies måste man konfigurera programvaran som används för att bläddra på webbplatsen. Relevant information kan erhållas genom att kontakta teknisk support hos nämnda programvara eller dess leverantör.
6. Om du inte ändrar inställningarna för den programvara som används för att surfa på webbplatsen, i enlighet med artikel 173.2 i lagen om telekommunikation, utgör samtycke för att webbplatsen använder cookies för de ovan angivna syftena.

GRUNDLÄGGEN FÖR DATABRUKTNING
1. Inlämning av personuppgifter av Tjänstemottagaren eller Kunden är frivillig. Administratören behandlar de uppgifter som erhållits på grundval av artikel 23.1 i personuppgiftslagen för att:
• skicka affärsresor
• skicka nyhetsbrevet
• genomföra kontraktet och tillhandahålla tjänster till personer som det berör.

Rätten att kontrollera, komma åt och ändra personuppgifterna 1. Tjänsten Mottagare eller Kund har rätt att få tillgång till innehållet i deras personuppgifter och korrigera det.
2. Varje person har rätt att kontrollera behandlingen av de uppgifter som gäller dem, som finns i administratörens databas, särskilt rätten att: kräva komplettering, uppdatering, korrigering av personuppgifter, tillfällig eller permanent borttagning av uppgifterna, om Uppgifterna är ofullständiga, föråldrade, falska eller har samlats in genom överträdelse av lagen eller är inte längre nödvändiga för att slutföra syftet med vilket de hade samlats.
3. Om tjänstemottagaren eller kunden ger sitt samtycke till databehandling i syfte att direkt marknadsföra administratörens egna produkter eller tjänster, kan samtycket återkallas när som helst.
4. Om administratören syftar till att bearbeta eller behandla tjänstemottagarens eller kundens uppgifter i syfte att direkt marknadsföra administratörens egna produkter eller tjänster, har den person som uppgifterna gäller också rätt att:
• Röra en skriftlig, motiverad efterfrågan på upphörande av personlig databehandling på grund av en speciell situation eller till
• göra en invändning mot personlig databehandling.
5. För att utöva de rättigheter som anges ovan kan man kontakta administratören genom att skicka ett lämpligt meddelande skriftligen eller via e-post till administratörens adress som anges i de allmänna bestämmelserna i den här sekretesspolicyen.
6. Vi lagrar de samlade uppgifterna först och främst för att tillhandahålla den högsta möjliga servicenivån i webbsidor och tjänsteradministration. De tillåter oss också att skapa statistik över användningen baserat på användarbeteende. De insamlade uppgifterna kan vara upplysningar till tredje part på ett sätt som inte möjliggör identifiering av användarna samt till auktoriserade myndigheter av offentliga myndigheter.

SLUTBESTÄMMELSER
1. Webbplatsen och Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbsidor. Administratören uppmanar dig att, när du har navigerat till de andra sidorna, bekanta dig med de sekretesspolicy som tillämpas där. Den nuvarande sekretesspolicyen är endast relevant för denna webbplats och tjänster.
2. Administratören vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de behandlade personuppgifter som är adekvata gentemot befintliga faror och kategorier av uppgifter som skyddas, särskilt förhindra att uppgifterna delas med obehöriga personer, som fattas av ofrivilliga individer, behandlas med en överträdelse av befintliga lagar samt ändring, förlust, skada eller förstörelse.
3. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra sekretesspolicy och cookies.